Algemene voorwaarden bij het gebruik van springkasteel

Algemene voorwaarden bij het gebruik van springkasteel

 1. Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten.
 2. De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.
 3. Indien er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten.
 4. De kinderen mogen niet met schoenen, noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen.
 5. Het is niet toegelaten op of over de muren te klimmen of te hangen, wegens gevaar om uit het toestel te tuimelen.
 6. Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.
 7. De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.
 8. Wij houden graag rekening met normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade - al dan niet opzettelijk toegebracht - moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering na ofwel voorlegging van de factuur van hertstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan.
 9. De huurder zal bij storm of hevig onweer het materiaal en toebehoren in veiligheid brengen. Dit dient tevens 's nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden.
 10. De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt, voorzien van aarding.
 11. BELANGRIJK: IN GEVAL VAN GEWONE REGEN: HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het toch afgelaten moet worden, dan dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen: water even laten aflopen; aflaten, torens en muren naar binnen duwen; in twee vouwen; verlengkabel afkoppelen en in een droge ruimte plaatsen; blazer afkoppelen en in een droge ruimte plaatsen. IN GEVAL VAN ONWEER DIENT HET SPRINGKASTEEL STEEDS AFGELATEN TE WORDEN en alle nodige stappen te worden ondernomen, zoals hierboven beschreven.
 12. Indien een kasteel afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen, sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele hertstellingskosten. Indien u het springkasteel laat liggen in de regen, dient u het steeds in twee te vouwen, zoals in punt 11 wordt beschreven.
 13. De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. Hij is bestand tegen spatwater. De motor mag wel onder een tafel geplaatst worden.
 14. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).
 15. De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
 16. Het terrein waar het springkasteel geplaatst wordt, dient gemakkelijk bereikbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan: van de straatkant via een effen berijdbaar pad naar de plaats waar het springkasteel wordt opgesteld. Ook de toegang moet breed genoeg zijn: minimum 1 meter! Kortom de weg moet vrij zijn van eventuele obstakels. Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan er aan onze organisatie gevraagd worden om het springkasteel toch te plaatsen. Pruts en Tijl kan in dit geval op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, toegebracht door het vervoer van het springkasteel naar of van de plaats waar het springkasteel wordt opgesteld. Onder eventuele obstakels verstaan wij o.a. trappen die overbrugd moeten worden, heggen en struiken die in de weg staan, te nauwe poortjes, paadjes waar klinkers los liggen, enz. Indien de toegangsweg naar de plaats van waar het springkasteel dient opgesteld te worden te zeer gehinderd wordt door obstakels, en het springkasteel bijgevolg niet kan geplaatst worden, dient de huurder toch de volledige uitkoopsom te betalen. De huurder dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, beschreven in dit document.
 17. Indien de toestellen op een zachte ondergrond staan, worden de toestellen altijd door ons verankerd in de grond. Indien de toestellen op een harde ondergrond (beton, klinkers, asfalt, ...) staan, trachten we het toestel steeds te verankeren met touwen. Indien dit niet mogelijk is, moet de huurder zelf instaan voor de verankering ervan.
 18. In geval van annulatie o.w.v. het slechte weer, moet er niets betaald worden (slecht weer garantie.) De regel is: wanneer we niets leveren, moet er ook niets betaald worden. Wanneer we de verplaatsing maken, zonder dat het springkasteel geannuleerd werd, dient de totale huursom betaald te worden, ook indien het springkasteel niet wordt opgesteld. Annulatie kan enkel in geval van regenweer. In alle andere annulaties binnen de week voor de levering, wordt de volledige huurprijs van het springkasteel aangerekend.
 19. Indien er binnen de 10 dagen na de verzending van het contract, geen ondertekend exemplaar werd teruggestuurd, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de toestellen verder verhuren.
 20. De huurder erkent in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden.

Onze service

Levering, plaatsing en ophaling gebeurt door ons. Propere en mooi afgewerkte springkastelen.
GRATIS annulatie bij regenweer.

Regengarantie

Indien het de dag van de plaatsing regent, kunt u kosteloos het springkasteel annuleren. U belt dan voor de levering het springkasteel af. Wanneer het springkasteel niet wordt geleverd, hoeft u niets te betalen. Bij levering wordt het springkasteel opgesteld en ook betaald.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription